Adatvédelmi nyilatkozat

Adatvédelmi szabályzat

A hírlevél feliratkozás célja

A HG Rekláminfó Kft. hírlevél feliratkozási kampányt szervez. A kampányban önkéntesen regisztráló személyek adataiból a HG Rekláminfó Kft. üzletszerzési és kapcsolat felvételi listát állít össze, ezek közvetlen üzletszerzési céllal történő felhasználása érdekében.

Az üzletszerzési listát a regisztráló személyes hozzájárulása alapján a HG Rekláminfó Kft. a AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt., Tchibo Budapest Kft., OTP Pénzügyi Pont Kft., Biztositas.HU Kft. részére továbbíthatja.

A regisztráció során önkéntesen, a fenti cél ismeretében az Ön által megadott személyes adatait tároljuk és felhasználjuk abból a célból, hogy az Ön élethelyzetének és érdeklődési körének leginkább megfelelő termékeket és szolgáltatásokat érintő, közvetlen üzleti ajánlatokról tájékoztassuk.

SZABÁLYZAT

1. A hírlevél feliratkozási kampány szabályai

Jelen szabályzat hírlevél feliratkozási kampányban való regisztráció során megadott személyes adatok kezelésére vonatkozik.

A hírlevél feliratkozási kampányra történő jelentkezés 2017. június 12. és 2017. december 31. között tart. Regisztrálni kizárólag magyarországi állandó lakóhellyel rendelkező, 18. életévet betöltött, cselekvőképes személy jogosult, aki

• a hírlevél feliratkozási kampány során a fenti jelentkezési határidőn belül regisztrál, a regisztráció során a következő , érvényes igazolvánnyal igazolható valós adatait megadja: keresztnév, e-mail cím

• az adatai megadásával elfogadja a hírlevél feliratkozási kampány szabályzatát a benne foglalt adatkezelési szabályzattal együtt.

2. A hírlevél feliratkozási kampány szervezője

A hírlevél feliratkozási kampány szervezője a HG Rekláminfó Kft. (cím: 1024 Budapest, Margit krt. 39. adószám: 13106663-2-41; cégjegyzékszám: 01-09-719032, az adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH- regisztráció alatt, mint adatkezelő) (továbbiakban a Szervező).

3. Adatkezelők,adatfeldolgozók:

• HG Rekláminfó Kft. (cím: 1024 Budapest, Margit krt. 39. adószám: 13106663-2-41; cégjegyzékszám: 01-09-719032, az adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH- regisztráció alatt), mint adatkezelő

• Az adatok feldolgozásáhozAdatkezelő hírlevelek, értesítő e- mailek kiküldéséhez a MailChimp nevű Szolgáltatót használja. A Szolgáltató az Amerikai Egyesült Államokban bejegyzett társaság, amelynek pontos adatai a következők:

The Rocket Science Group LLC. 512 Means St., Suite 404 Atlanta, Georgia 30318

A Szolgáltató regisztrált tagja az Egyesült Államok és az Európai Unió között aláírt Safe Harbor Egyezménynek, amelynek következtében a személyes adatok továbbíthatók nem európai uniós tagországban bejegyzett társaságnak. A Szolgáltató MailChimp regisztrációja az alábbi linken tekinthető meg, ellenőrizhető:

https://safeharbor.export.gov/list.aspx

A MailChimp a kiküldött levelekbe és az azokban található linkekbe speciális mérőkódot helyez el, amelynek segítségével méri az emailek állapotát, azt hogy mely linkekre kattintottak rá. Ezekből az információkból kinyerhető, hogy sikeres volt-e az e-mailek kézbesítése és megnyitása, illetve a Felhasználó használati szokása is megismerhető.

A teljes körű tájékoztatás érdekében mindezek mellett az Adatkezelő felhívja a Felhasználó figyelmét az Egyesült Államokba irányuló adattovábbításokkal kapcsolatos jogi bizonytalanságokra, amelyekkel összefüggésben részletesebb információt a NAIH közleménye tartalmaz, amely ezen a linken érhető el:

http://www.naih.hu/files/2015-10-06-Kozlemeny—Safe-harbor.pdf

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jövőben további adatfeldolgozókat vonjon be az adatkezelésbe, amelyről a jelen Adatkezelési Tájékoztató módosításával tájékoztatja a Weboldalra látogatókat („Felhasználó”).

• AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. (1091 Budapest, Üllői út. 1.), az adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH 55534/2012 – 55547/2012; 55837/2012- 55847/2012, mint adatkezelő;

• Tchibo Budapest Kft. (2040 Budaörs, Neumann János u. 1.), az adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-66422., mint adatkezelő;

• OTP Pénzügyi Pont Kft. (1051 Budapest, Nádor utca 21.), az adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-81028/2014 , mint adatkezelő;

• Biztositas.HU Kft. (1119 Budapest, Vahot utca 6.), az adatkezelés nyilvántartási száma: regisztráció alatt, mint adatkezelő;

4. Adatkezelésiszabályok,tájékoztatás

Tájékoztatjuk, hogy a hírlevél feliratkozási kampányban való részvétel feltétele az önkéntes regisztráció. A regisztráció keretében megadott adatait az adatkezelők visszavonásig kezelik.

Az adatkezelésben érintett adatok köre a regisztráció során megadott adatok egésze: keresztnév, e-mail cím. A keresztnév alapján a játékosok nemét a Szervező automatikus adatfeldolgozással állapítja meg, és az automatikus adatfeldolgozás eredményét a személyes adatokkal együtt tárolja.

A játék időtartama alatt a regisztráció során megadott személyes adatokat az Ön és kifejezett hozzájáruló nyilatkozata alapján a Szervező a hírlevél feliratkozási kampánnyal összefüggésben, kapcsolattartás és adminisztráció céljára kezeli az általa üzemeltett szerveren.

A hírlevél feliratkozási kampány lezárulta után a Szervező az összegyűlt adatokat az adatkezelési nyilatkozat visszavonásáig kezeli a célból, hogy a jövőben az Ön részére az általa előállított,

forgalmazott vagy közvetített termékeiről és szolgáltatásairól (különösen utazások, biztosítások közvetítése) telefonon vagy elektronikus úton (különösen az email címére) közvetlenül tájékoztassa, az Ön e-mail címére harmadik fél megbízásából hirdetés leveleket (eDM) küldjön.

A hírlevél feliratkozási kampány lezárulta után a Szervező az összegyűlt adatokat továbbítja azon adatkezelők részére, akikre az adatkezelési hozzájárulást a regisztrációs űrlapon tett kifejezett nyilatkozatával a játékos önkéntesen kiterjesztette.

A AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt., Tchibo Budapest Kft., OTP Pénzügyi Pont Kft., Biztositas.HU Kft. az adattovábbításért díjat fizet a szervezőnek.

Az adatátadás után az egyes adatkezelők az adatkezelést külön-külön végzik. Az adattovábbítás után az adatkezelés célja, hogy a jövőben az Ön részére az adatkezelők termékeikről, szolgáltatásaikról telefonon vagy elektronikus úton (különösen az email címére) közvetlenül tájékoztassák, valamint azokat az Ön részére ilyen módon közvetlenül felajánlják. Az adatkezelőkön és a felsorolt adatfeldolgozókon kívül az Ön regisztráció során megadott adatait más személyek nem ismerik meg.

A Szervező és az adatkezelők a személyes adatokat bizalmasan kezelik, és megtesznek minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

Adatkezelési alapelveik összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

• 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban Info. törvény);

• 1992. évi LXVI. törvény – a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról;

• 1995. évi CXIX. törvény – a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről (DM törvény);

5. Leiratkozás, adatkezeléssel kapcsolatos nyilatkozatok módosítása, visszavonása, adatfrissítés

A játék vége előtt a regisztrációt és az adatkezelési nyilatkozatot visszavonni a Szervezőnél lehet. A játék befejezése után az adatkezelésről szóló nyilatkozatot az egyes adatkezelőknél külön- külön kell visszavonni. Személyes adatainak kezeléséről és a személyes adatait érintő adatátadásokról a Szervező email címén kérhet tájékoztatást e-mail küldésével.

Az Adatkezelőknél az alábbi elérhetőségeken, online tud leiratkozni, valamint hozzájáruló nyilatkozatát visszavonni:

HG Rekláminfó Kft e-mail: contact@hgreklaminfo.hu
leiratkozas a küldött hírlevelek leiratkozási linkjén keresztül: közvetlen üzletszerzési ajánlat levél alján lesz feltüntetve.

A HG Rekláminfó Kft rendszerében tárolt adatokat az HG Rekláminfó Kft bizalmasan, az Ön által megadott keretek között kezeli és azokat az adatkezelési felhatalmazással nem rendelkezők számára, a hozzájárulása nélkül nem adja ki.

Tchibo Budapest Kft. e-mail: levelek@tchibo.hu levélben: 2040 Budaörs, Neumann János u. 1.

OTP Pénzügyi Pont Kft. e-mail: info@otppp.hu levélben: 1051 Budapest, Nádor utca 21.

Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt. e-mail: ugyfelszolg@aegon.hu levélben: 1091 Budapest, Üllői út 1. online: https://www.online.aegon.hu/edm_leiratkozas/index.html

Biztositas.HU Kft. e-mail: kapcsolat@biztositas.hu levélben: 1119 Budapest, Vahot utca 6.

6. A regisztrált személy által tett nyilatkozatok

A fenti adatkezelésre is vonatkozó előzetes teljes körű tájékoztatás megismerése után önkéntesen és kifejezetten az alábbi nyilatkozatot teszem:
A hírlevél feliratkozási kampány szabályzatát elfogadom. Az adatszolgáltatás önkéntes. Kifejezetten hozzájárulok ahhoz, hogy az általam megadott személyes adatokat a HG Rekláminfó Kft (1024 Budapest, Margit krt. 39.), mint adatkezelő a nyilatkozatom visszavonásáig a játék időtartama alatt a játékkal összefüggésben, kapcsolattartás és adminisztráció céljára kezelje, illetve a hírlevél

feliratkozási kampány lezárulta után a célból kezelje, hogy a jövőben részemre a termékeikről, szolgáltatásaikról telefonon vagy elektronikus úton (különösen email címemre) közvetlenül tájékoztasson, valamint azokat részemre ilyen módon közvetlenül ajánlja fel.

Hozzájárulok, hogy a HG Rekláminfó Kft az alább külön bejelölt adatkezelők részére a regisztráció során megadott személyes adataimat továbbítsa.
Kifejezetten hozzájárulok továbbá ahhoz, hogy az általam megadott személyes adatokat választásom szerint a

• AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. (1091 Budapest, Üllői út. 1.), mint adatkezelő
• Tchibo Budapest Kft. (2040 Budaörs, Neumann János u. 1.), mint adatkezelő

• OTP Pénzügyi Pont Kft. (1051 Budapest, Nádor utca 21.), mint adatkezelő
• Biztositas.HU Kft. (1119 Budapest, Vahot utca 6.), mint adatkezelő reklám üzenetek eljuttatása céljából kezelje az általa közétett és általam megismert adatkezelési tájékoztatóban foglalt feltételek szerint.

9. NAIH
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 1125

Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C www.naih.hu

FOGALMAK:

Üzletszerzési lista: kizárólag postai címzett reklámküldemények útján a Grt. 6. §- ának (4) bekezdése szerint reklámok közlése céljából a kapcsolatfelvételt és kapcsolattartást szolgáló, kizárólag az ügyfél nevét, lakcímét, nemét, születési helyét és idejét, az ügyfél érdeklődési körére vonatkozó információt, valamint családi állapotát tartalmazó lista.

Kapcsolat-felvételi lista: kizárólag a közvetlen üzletszerzés céljából küldendő küldemények fogadásához való hozzájárulás beszerzése érdekében az ügyfelekkel való kapcsolatfelvételt szolgáló, legfeljebb az ügyfél nevét, lakcímét, elektronikus levélcímét vagy elektronikus hírközlési azonosítóját, nemét, születési helyét és idejét, az ügyfél érdeklődési körére vonatkozó információt, valamint családi állapotát tartalmazó lista.